สุขภาพผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ ควรตรวจสุขภาพอะไรบ้าง
สำหรับการตรวจสุขภาพในผู้สูงอายุนั้น จะเป็นการตรวจหาความผิดปกติของโรคในกลุ่มผู้สูงอายุโดยการซักประวัติตรวจร่างกายทั่วไป …
ตรวจระบบประสาทสัมผัสประกอบกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ หากพบความเจ็บป่วยตั้งแต่ระยะเริ่มแรก จะสามารถป้องกันและรักษาก่อนที่โรคจะลุกลามมากขึ้น

ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุจะมีปัญหาด้านสายตา ความสามารถในการมองเห็นลดลง การตรวจสุขภาพตา ถ้าพบว่ามีความผิดปกติในระยะเริ่มแรก สามารถรักษาเพื่อไม่ให้เกิดภาวะการมองไม่เห็นให้กับผู้สูงอายุ

นอกจากตาแล้ว ยังตรวจในเรื่องของการได้ยิน ซึ่งสิ่งที่พบมากในผู้สูงอายุ คือ ภาวะหูหนวก หูตึง สาเหตุที่พบอาจเกิดจากหูชั้นนอกอุดตัน เพราะขี้หูมากและติดแน่น หรือภาวะประสาทหูเสื่อมจากการเสื่อมตามวัยหรือได้ยินเสียงดังมาก ๆ มานาน จึงมีความจำเป็นที่ผู้สูงอายุควรได้รับการตรวจหูอย่างสม่ำเสมอ

การตรวจสุขภาพในช่องปากเป็นการตรวจหาโรคเกี่ยวกับเหงือกและฟัน ส่วนใหญ่ที่พบ ได้แก่ ฟันผุ เหงือกอักเสบ จึงควรให้ทันตแพทย์ตรวจสุขภาพในช่องปากเป็นระยะ ๆ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้โรคลุกลาม และรุนแรงจนยากต่อการรักษา

สำหรับการตรวจทางห้องปฏิบัติการก็มีความจำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ เช่น ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะและอุจจาระ เพราะจะช่วยให้ตรวจพบภาวะของโรคได้ชัดเจนขึ้น เช่น ภาวะโลหิตจาง ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติน้ำตาลในเลือดผิดปกติ การทำงานของตับหรือไตผิดปกติ รวมทั้งโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ และเลือดออกทางลำไส้ เป็นต้น

ขณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่ไม่เคยได้รับการตรวจมะเร็งที่ปากมดลูก ควรตรวจปีละครั้ง ถ้าหากปกติติดต่อกัน 3 ปี สามารถลดความถี่ของการตรวจเป็นทุก 3 ปีต่อครั้งได้

นอกจากนี้ ผู้สูงอายุควรได้รับการตรวจภาวะซึมเศร้าและภาวะสมองเสื่อม ซึ่งเป็นโรคทางจิตเวชที่พบบ่อย โดยญาติหรือผู้สูงอายุเล่าถึงอาการที่เกิดขึ้น เพื่อการวินิจฉัยที่ถูกต้อง ซึ่งจะเป็นการดูแลทางด้านจิตใจให้กับผู้สูงอายุอีกทางหนึ่ง

Skip to toolbar